Köp lagerbolag

Vi tillhandahåller färdiga aktiebolag, så kallade lagerbolag, för omgående leverans! Inom bara 2h översänder vi ändrings- och köpehandlingar.

Snabbavveckla aktiebolag

Vi köper vilande aktiebolag för snabbavveckling. Inkom med aktuell balans- och resultatrapport. Inom 2h översänder vi offert!