Förklaring – Steg 1

Här anger du uppgifter om dig som beställare/kontaktperson. Det är med dig vi kommer att ha all korrespondens kring köpet av det nya bolaget.

Har du log-in? Då kan du enklast logga in och beställa bolaget därifrån!

Har du andra frågor, vänligen ring 031-704 10 50, så hjälper vi dig.