Förklaring – Steg 2

Ange minst ett firmaförslag. Observera att bolaget inte kan fortsätta heta Startplattan, då detta ger sken av lagerbolag.

Om du väljer att ange mer än ett firmaförslag är det viktigt att känna till att Bolagsverket inte informerar oss om det första inte kan godkännas. Således granskar Bolagsverket vidare i listan av firmaförslag.

Bolagets adress skall finnas inom EES, men sätet skall vara inom Sverige.

Bolaget måste ha ett aktiekapital på minst 25.000. Våra Startplattor har normalt 25.000 i aktiekapital fördelat på 250 aktier. Önskas högre aktiekapital eller annat antal aktier, vänligen ändra det här.

Vi emotser, samtidigt med de undertecknade handlingarna, likvidintyg eller kopia av bankinsättning där det skall framgå att 25.000,– avseende aktiekapital satts in på ett nytt konto i bolagets namn. Observera att organisationsnummer skall framgå. Önskas högre aktiekapital gör vi en nyemission i samband med resten av ändringarna och då kräver Bolagsverket ett bankintyg i original undertecknat av två banktjänstemän.

Det vanligaste är att välja något av räkenskapsåren 1/1 – 31/12, 1/5 – 30/4, 1/7 – 30/6 eller 1/9 – 31/8. Dock finns möjlighet att välja vilken period som helst, vänligen ange då detta i ” Annat ”.

Har du andra frågor, vänligen ring 031-704 10 50, så hjälper vi dig.