Förklaring – Steg 4

Styrelsen skall bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant eller av minst tre styrelseledamöter. Observera att ordförande skall utses om bolaget skall ha mer än en styrelseledamot. Verkställande direktör kan utses. Observera att det i publika bolag skall utses VD.

Styrelsemedlem skall vara myndig, inte ha förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 §, inte vara i konkurs eller ha näringsförbud.

Hälften av såväl styrelseledamöter som styrelsesuppleanter skall vara bosatta inom EES. Skulle detta inte vara möjligt kan man ansöka om dispens hos Bolagsverket. Bolagsverket kräver bestyrkt kopia av pass för samtliga funktionärer som inte är folkbokförda i Sverige.

Saknas firmatecknare i Sverige skall delgivningsbar person utses.

Bolaget kan också utse extern firmatecknare eller VD som inte ingår i styrelsen.

Har du andra frågor, vänligen ring 031-704 10 50, så hjälper vi dig.