Förklaring – Steg 5

Styrelsen har alltid rätt att teckna bolaget och innebär att samtliga ledamöter tecknar firman i förening.

VD tecknar automatiskt i enlighet med ABL 8:36 (löpande förvaltningsåtgärder).

Du kan även ange speciella önskemål under ”annat”.

Har du andra frågor, vänligen ring 031-704 10 50, så hjälper vi dig.