Förklaring

Bolaget kan välja att utse revisor. Revisorn skall vara godkänd eller auktoriserad. Väljer man ett revisionsbolag till revisor skall revisionsbolaget vara registrerat , och man skall även utse huvudansvarig revisor.

Har du andra frågor, vänligen ring 031-704 10 50, så hjälper vi dig.