Skip to Content

Hos oss kommer kunderna alltid först.

Eftersom vi alltid sätter kunderna i första rummet är det svårt att få tid över till annat – och det är precis så vi vill ha det. Vi hjälper dig på hela bolagsresan, från start av nytt bolag till snabbavveckling och med alla bolagsrättsliga ärenden där emellan.

Detta är snabbavveckling.

Snabbavveckling är en form av avveckling som är betydligt enklare, snabbare och många gånger mer kostnadseffektiv än en traditionell likvidation. En likvidation kräver att man utser en likvidator och likvidationen tar minst 6-12 månader. Först när likvidationen är avslutad får ägaren ut sina pengar. Väljer man istället att sälja sitt vilande bolag till oss för snabbavveckling får man ut sina pengar direkt, slipper allt styrelseengagemang och överlämnar arbetet kring avvecklingen till oss.

Begär offert

Så här går det till:

1. Du får offert

Maila en aktuell balans- och resultatrapport till oss. Inom två timmar har du en tydlig och enkel offert!

2. Du får avtal

Vi kommer överens om en tillträdesdag som oftast är inom ett par dagar och skickar avtal samt en specifikation på vilka övriga handlingar vi behöver inför tillträdesdagen.

3. Du får betalt

På tillträdesdagen utbetalar vi hela köpeskillingen till bolagets ägare. Vi håller också extra bolagsstämma där vi byter ut bolagets namn, funktionärer och revisor samt inleder avvecklingsprocessen.

Detta är Lagerbolag.

Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet. När du köper lagerbolag av oss upprättar vi de köpe- och ändringshandlingar som krävs för att få de nya uppgifterna registrerade hos Bolagsverket. Handlingarna är skräddarsydda helt efter dina önskemål och levereras inom 2 timmar!

Beställ Lagerbolag

Så här går det till:

1. Du beställer bolaget

Så snart vi mottagit bolagsbeställningen översändes köpe- och ändringshandlingar inom 2h! Handlingarna kan signeras digitalt
eller traditionellt på papper.

2. Du får Generalfullmakt

Så snart handlingarna signerats och aktiekapitalet reglerats skickar vi in ändringen av bolaget till Bolagsverket. Samtidigt översändes generalfullmakt så att den nya styrelsen kan använda bolaget under handläggningstiden på Bolagsverket. Således behöver man inte invänta bolagsverkets registrering.

3. Du får Bolagspärm

När ändringen är registrerad och klar hos bolagsverket iordningställer vi en bolagspärm. Pärmen innehåller aktiebok och eventuellt upprättade aktiebrev, men även registreringsbevis och bolagshandlingar.

Klart!

Back to top