Skip to Content

Så fungerar det

Snabbavveckling

Det är oerhört viktigt att välja en trygg och säker aktör vid snabbavveckling. En aktör som har såväl erfarenhet som resurser att hantera avvecklingen korrekt efter att du sålt ditt bolag.

Efter mer än 25 år i branschen har vi hjälpt tusentals entreprenörer med snabbavveckling. Vi har totalt köpt och snabbavvecklat bolag till ett värde över 10 miljarder kronor.

Vi erbjuder alltid en personlig och professionell service och är måna om att förvalta det förtroende vi får vid varje snabbavveckling. Vi hanterar varje ärende unikt och finns alltid tillgängliga. Du kan alltid komma i kontakt med oss via telefon, mail eller dygnet-runt chat.

För oss är det enormt viktigt att du som säljare skall känna dig trygg när du gör affärer med oss. Vi finansierar varje köp med våra egna medel. Varje bolag vi köper avvecklas och säljs aldrig vidare. Och vi tillsätter faktiskt revisor i varje köpt bolag – och hela vår avveckling av bolaget granskas.

Här till höger kan du se hur en snabbavveckling går till samt vilka handlingar vi behöver få in från dig för att genomföra avvecklingen.

Begär offert för snabbavveckling

Så fungerar det

1. Du får offert

Maila en aktuell balans- och resultatrapport till oss. Inom två timmar har du en tydlig och enkel offert!

2. Du får avtal

Vi kommer överens om en tillträdesdag som oftast är inom ett par dagar och skickar avtal samt en specifikation på vilka övriga handlingar vi behöver inför tillträdesdagen.

3. Du får betalt

På tillträdesdagen utbetalar vi hela köpeskillingen till bolagets ägare. Vi håller också extra bolagsstämma där vi byter ut bolagets namn, funktionärer och revisor samt inleder avvecklingsprocessen.

Vi sköter hela avvecklingen. För din trygghet och säkerhets skull håller vi dig hela tiden informerad om hur vi ligger till.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

För att lämna offert inom två timmar behöver vi:

En aktuell balans- och resultatrapport.

För att upprätta köpehandlingar behöver vi:
 • Uppgift om aktieägande.
 • Senaste årsredovisning.
För att slutföra köpet behöver vi:
 • Aktiebok och eventuellt utfärdade aktiebrev.
 • Aktuellt saldobesked för bolagets bankkonto.
 • Senaste inkomstdeklaration.
 • Eventuellt skriftliga företagsinteckningar.
 • Kontobevis och ID-handling för säljare.
 • Eventuellt granskningsutlåtande.
 • Verifikationer och datalistor för innevarande år.

Ps. I varje offert vi lämnar framgår det klart och tydligt vilka handlingar vi behöver. Efterfrågade handlingar kan variera något med de här exemplen. Tveka inte att fråga oss om det är något som är oklart!

Checklista:

När vi köper bolag för snabbavveckling sköter vi allt arbete kring avvecklingen. Vi sköter exempelvis all kontakt med Bolagsverket och Skatteverket. För att underlätta processen har vi nedan listat några saker som kan behöva avslutas eller överföras från bolaget innan vi köper bolaget:

 • Försäkringar och pensionslösningar (sak-, pensions- och kapitalförsäkringar, direktpension samt pensionsstiftelse).
 • Leasing- och andra bolagsavtal.
 • Telefon- och webbtjänster samt övriga abonnemang.
 • Betal- och kortlösningar.
 • Fordon och släpvagnar.
 • Bankfack och postbox.
 • Nyckelbrickor och spärrserviceavtal.
 • Företags- och bensinkort.

Snabbt

Om du säljer ditt vilande aktiebolag till oss för snabbavveckling får du ut ditt kapital omgående! Du behöver alltså inte vänta på en fullbordad likvidation.

Tryggt

Vi har köpt och snabbavvecklat tusentals bolag till ett värde av mer än 10 miljarder kronor och är en av de största och mest etablerade aktörerna på marknaden.

Enkelt

Att likvidera ett aktiebolag den vanliga vägen är en omfattande, komplicerad och tidskrävande process. Genom att sälja bolaget till oss för snabbavveckling sparar du både tid och pengar!

Beställ hem vår guide för snabbavveckling!

Vår guide till Snabbavveckling har visat sig väldigt uppskattad. Guiden beskriver snabbavvecklingens alla steg samt vilka fördelar det finns för dig genom att välja snabbavveckling hos oss på Bolagsstiftarna. Snabbavvecklingsguiden är även behjälplig för de ombud som i sin tur företräder en klient, när de presenterar hur snabbavveckling fungerar.

Beställ hem kostnadsfritt eller ladda ner som PDF här.

Back to top