Så fungerar snabbavveckling

Snabbavveckling

Det är oerhört viktigt att välja en trygg och säker aktör vid snabbavveckling. En aktör som har såväl erfarenhet som resurser att hantera avvecklingen korrekt efter att du sålt ditt bolag.

Efter mer än 20 år i branschen har vi hjälpt tusentals entreprenörer med snabbavveckling. Vi har totalt köpt och snabbavvecklat bolag till ett värde av närmare 10 miljarder kronor.

Vi erbjuder alltid en personlig och professionell service och är måna om att förvalta det förtroende vi får vid varje snabbavveckling. Vi hanterar varje ärende unikt och finns alltid tillgängliga. Du kan alltid komma i kontakt med oss via telefon, mail eller dygnet-runt chat.

För oss är det enormt viktigt att du som säljare skall känna dig trygg när du gör affärer med oss. Vi finansierar varje köp med våra egna medel. Varje bolag vi köper avvecklas och säljs aldrig vidare. Och vi tillsätter faktiskt revisor i varje köpt bolag – och hela vår avveckling av bolaget granskas.

Här till höger kan du se hur en snabbavveckling går till samt vilka handlingar vi behöver få in från dig för att genomföra avvecklingen.

Så fungerar det

1. Inkom med aktuell balans-och resultatrapport

Skicka aktuell balans-och resultatrapport till oss. Inom två timmar återkommer vi med offert! Tillgångar och skulder behöver vara reglerade så att det i balans- och resultatrapporten normalt enbart kvarstår bankmedel, skatte- och momsavräkningar samt beräknade skulder till revisor, redovisningskonsult eller skattekonsult.

2. Vi översänder avtal

Vi kommer överens om en tillträdesdag och skickar över avtal samt specifikation på vilka handlingar som behövs för att slutföra köpet. Dessa handlingar behöver vi få tillbaka före tillträdesdagen.

3. Vi betalar ut köpeskillingen

På tillträdesdagen utbetalar vi köpeskillingen. Samma dag håller vi en extra bolagsstämma där vi byter namn på bolaget samt utser ny styrelse och revisor. Samtidigt inleder vi vår avvecklingsprocess.

4. Bolaget upplöses

Vi sköter hela avvecklingsprocessen och håller dig fortlöpande informerad. I sista steget upplöses bolaget.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

För att lämna offert inom två timmar behöver vi:

En aktuell balans- och resultatrapport.

För att upprätta köpehandlingar behöver vi:
 • Uppgift om aktieägande.
 • Senaste inkomstdeklaration.
 • Senaste årsredovisning.
För att slutföra köpet behöver vi:
 • Aktiebok och eventuellt upprättade aktiebrev.
 • Aktuellt saldobesked för bolagets bankkonto.
 • Eventuella skriftliga företagsinteckningar.
 • Kontobevis och ID-handling för säljare.
 • Eventuella granskningsutlåtande.
 • Verifikationer och datalistor för innevarande år.

Ps. I varje offert vi lämnar framgår det klart och tydligt vilka handlingar vi behöver. Efterfrågade handlingar kan variera något med de här exemplen. Tveka inte att fråga oss om det är något som är oklart!

Checklista:
Väljer du att sälja ditt bolag till oss för snabbavveckling sköter vi allt arbete med likvidationen. För att det ska gå så snabbt och smidigt som det bara är möjligt har vi listat några saker som kan behöva avslutas eller överföras från bolaget innan en försäljning.

 • Försäkringar och pensionslösningar (sak-, pensions- och kapitalförsäkringar, direktpension samt pensionsstiftelse).
 • Leasing- och andra bolagsavtal.
 • Bankfack och postbox.
 • Telefon- och övriga abonnemang.
 • Företags- och bensinkort.
 • Nyckelbrickor och spärrserviceavtal.
 • Fordon och släpvagnar.

Snabbt

Om du säljer ditt vilande aktiebolag till oss för snabbavveckling får du ut ditt kapital omgående! Du behöver alltså inte vänta på en fullbordad likvidation.

Tryggt

Vi har köpt och snabbavvecklat tusentals bolag till ett värde av mer än 10 miljarder kronor och är en av de största och mest etablerade aktörerna på marknaden.

Enkelt

Att likvidera ett aktiebolag den vanliga vägen är en omfattande, komplicerad och tidskrävande process. Genom att sälja bolaget till oss för snabbavveckling sparar du både tid och pengar!

Beställ hem vår guide för snabbavveckling!

Vi har märkt att vår guide till Snabbavveckling varit mycket uppskattad! I guiden kan du läsa snabbavvecklingsprocessens olika steg samt vilka fördelar det finns att snabbavveckla hos oss på Bolagsstiftarna! Många av våra kunder företräder i sin tur en klient och kan använda guiden till att presentera snabbavveckling för sina klienter.

Beställ hem kostnadsfritt eller ladda ner som PDF här.

Beställ hem kostnadsfritt