Skip to Content

Anmäl verklig huvudman!

Övriga tjänster

Med start den 1 september 2017 ska alla aktiebolag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett aktiebolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:

• ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier
• ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Befintliga företag och föreningar — de som är registrerade den 1 augusti 2017 när lagen börjar gälla — måste anmäla senast den 1 februari 2018.

Företag och föreningar som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor.

De som registreras i augusti 2017 måste anmäla senast den 30 september 2017.

Om uppgifterna ändras ska företaget eller föreningen göra en ny anmälan utan dröjsmål.

Anmälan ska bland annat innehålla

• organisationsnummer
• företagsnamn
• en fungerande e-postadress
• namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen*
• arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget eller föreningen
• omfattningen av kontrollen, i procent
• uppgift om personen äger eller kontrollerar företaget eller föreningen tillsammans med närstående eller genom andra företag.

Back to top