Skip to Content

Ännu är det inte försent att avveckla 30/6 bolagen

Snabbavveckling

Vi kan fortfarande snabbaveckla bolag med bokslut 2017-06-30 – ända fram till sista balansdagen 30/6.

Årsredovisning och inkomstdeklaration behöver då inte upprättas av säljande part.

Inkom med en aktuell balans- och resultatrapport så översänder vi en offert inom två timmar!

Back to top