Skip to Content

Ännu är det inte försent att avveckla 31/8 bolagen innan bokslut

Snabbavveckling

Vi kan fortfarande snabbavveckla bolag med bokslut 2017-08-31 – ända fram till sista balansdagen 31/8.

Årsredovisning och inkomstdeklaration behöver då inte upprättas av säljande part.

Inkom med en aktuell balans- och resultatrapport så översänder vi en offert inom två timmar!

Back to top