Skip to Content

Avveckla ditt vilande bolag hos Bolagsstiftarna!

Uncategorized

Genom sälja ditt bolag till Bolagsstiftarna för snabbavveckling kan du spara både tid och pengar. Vi förenklar tillvaron för dig och frigör många arbetstimmar.

Att sälja ditt bolag till oss för snabbavveckling innebär att vi överenskommer om en tillträdesdag när vi övertar bolaget och utbetalar köpeskillingen till bolagets ägare. Vi sköter sedan hela avvecklingsprocessen. Du får alltså ut ditt kapital omgående, du slipper allt styrelseengagemang och vi ansvarar för att bolaget avvecklas.

Det är enormt viktigt att välja en trygg, säker och finansiellt stark aktör vid snabbavveckling.

• Vi har köpt och snabbavvecklat tusentals bolag till ett värde av mer än 10 miljarder kronor.
• Bolagen vi köper avvecklas alltid och säljs aldrig vidare.
• Väljer du att sälja bolaget till oss för snabbavveckling får du ut ditt kapital omgående, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation.
• Vi finns alltid tillgängliga

Maila oss aktuell balans- och resultatrapport så översänder vi offert för snabbavveckling inom två timmar!

Genom åren har vi hjälpt tusentals entreprenörer med snabbavveckling – låt oss hjälpa dig också!

Back to top