Skip to Content

Företagsvän till Cancerfonden 2021

Bolagsstiftarna

Bolagsstiftarna är återigen företagsvän till Cancerfonden. Även i år har vi tecknat oss för det stora marknadspaketet.

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige ta emot ett cancerbesked, ett besked som förändrar livet för både den drabbade och för familj, vänner och kollegor. Alla drabbas av cancer, på ett eller annat sätt. Men tack vare det livsviktiga stödet från företag och privatpersoner kan Cancerfonden fortsätta finansiera Sveriges främsta cancerforskning – forskning som bidrar till att allt fler överlever cancer.

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För oss på Bolagsstiftarna är det en självklarhet att stödja Cancerfonden och deras fantastiska arbete. Vi donerar årligen det Stora Marknadsbidraget till Cancerfonden och uppmuntrar alla som kan att göra detsamma!

Back to top