Skip to Content

Har du kontrollerat din leverantör vid snabbavveckling?

Snabbavveckling

Det är oerhört viktigt att välja en trygg, säker och finansiellt stark leverantör vid snabbavveckling.

Det finns idag flera aktörer som erbjuder snabbavvecklingstjänster. Detta gör det extra viktigt för en säljare att undersöka köparen till sitt vilande bolag för att förvissa sig om att man lämnar bolaget i trygga händer under den avvecklingsprocess som pågår lång tid efter det att köpeskillingen för bolaget har utbetalats.

Har du ställt dig frågorna?

1. Har din leverantör tillräckligt stort eget kapital? Det finns idag t.o.m. etablerade leverantörer som håller sitt egna kapital på minimal nivå.
2. Kan ett fåtal missbedömda köp och avvecklingar riskera att din leverantör kommer på obestånd?
3. Har din leverantör finansiell styrka att hantera större köp, exempelvis över 10.000.000 SEK?
4. Har din leverantör finansiell styrka att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, t.ex. att betala skatter och hantera oförutsedda krav?
5. Kan säljare och avgående styrelse drabbas om inte avvecklingarna hos leverantören hanteras korrekt?

Efter mer än 20 år i branschen har vi arbetat upp Bolagsstiftarna AB (556218-7301) till ett tryggt och stabilt bolag med ett eget kapital på över 50.000.000 SEK. Vi har hjälpt tiotusentals entreprenörer med snabbavveckling och har totalt köpt och snabbavvecklat bolag till ett värde av över 10 miljarder SEK.

Vår målsättning är att ha branschens tryggaste snabbavvecklingstjänst med högsta service och tillgänglighet.

Låt oss hjälpa dig med nästa snabbavveckling!

Back to top