Skip to Content

Nu har vi lagerbolag med förlängt första bokslut till och med 2018-04-30!

Lagerbolag

Vi har nu under morgonen fått registrerat de nya lagerbolagen med förlängt första bokslut till och med 2018-04-30.

Välkommen in med din bolagsbeställning!

Så här fungerar en bolagsbeställning:

Inkom med din beställning via vårt beställningsformulär här på hemsidan eller ring oss direkt på 031-704 10 50. Vi översänder köpe- och ändringshandlingar inom 2 timmar!

Vi skräddarsyr varje lagerbolag helt efter dina önskemål, med t ex individuellt anpassad bolagsordning.

Bolagets styrelse och ägare ska underteckna ändrings- och köpehandlingarna och återsända dessa till oss ihop med ett bankintyg som visar att bolagets aktiekapital är tillfört bolaget. Observera att bankkontot skall vara öppnat i bolagets namn.

Vi förser er med generalfullmakt så att den nya styrelsen kan använda sig av bolaget under tiden Bolagsverket registrerar ändringen!

Under handläggningstiden sköter vi givetvis all kontakt med Bolagsverket. Vi finns ständigt tillgängliga för dig med tips och råd vid exempelvis firma- eller verksamhetshinder.

När ändringen registrerats på Bolagsverket översänder vi registeruppgift för ändringen. Här presenteras den nya styrelsen samt övriga ändringar. Vi iordningställer också en bolagspärm innehållandes allt ifrån ändringshandlingar till aktiebok och eventuellt upprättade aktiebrev.

Back to top