Skip to Content

Nyföretagandet i Sverige ökar!

Lagerbolag

Trots en pågående pandemi ökar nyföretagandet i Sverige!

Under första halvan av 2020 har vi sett en ökning av nya företag med 8 % jämfört med 2019 och ökningen har bara fortsatt under hösten.

Främst är det aktiebolag som ökar, under första halvan av 2020 har aktiebolagen ökat med hela 21 % jämfört med 2019.

Siffrorna är hämtade från Tillväxtanalys.

Back to top