Skip to Content

Nyföretagandet ökade 2016!

Lagerbolag

Nyföretagandet i Sverige ökade under 2016. Antalet aktiebolag ökade med 9,2%, totalt bildades det 49.751 st aktiebolag under 2016.

Av dessa bolag började nästan hälften sina liv som lagerbolag och många av dem var självklart Startplattor bildade av Bolagsstiftarna!

Vill Du har mer information om lagerbolag, kontakta gärna oss via mail eller telefon. Det går också utmärkt att använda vår chatt-funktion som är öppen 24/7!

Back to top