Skip to Content

Öppna bankkonto inom bara 48H!

Lagerbolag

Bolagsstiftarna och Svea Bank har ingått ett samarbete som innebär att våra lagerbolagskunder kan få en snabbare bankkontakt!

Så snart beställning av det nya lagerbolaget gjorts, och köpare och den nya styrelsen signerat köpe-och ändringshandlingarna så kan styrelsen ansöka om nytt företagskonto genom en länk Bolagsstiftarna förser styrelsen med.

Svea Bank behandlar ansökan inom bara 48h!

Back to top