Skip to Content

Kontrollera din leverantör vid snabbavveckling

Har du kontrollerat din leverantör vid snabbavveckling?

Det är oerhört viktigt att välja en trygg, säker och finansiellt stark leverantör vid snabbavveckling.

Det finns idag flera aktörer som erbjuder snabbavvecklingstjänster. Detta gör det extra viktigt för en säljare att undersöka köparen till sitt vilande bolag för att förvissa sig om att man lämnar bolaget i trygga händer under den avvecklingsprocess som pågår lång tid efter det att köpeskillingen för bolaget har utbetalats.

Har du ställt dig frågorna?

  1. Har din leverantör tillräckligt stort eget kapital? Det finns idag t.o.m. etablerade leverantörer som håller sitt egna kapital på minimal nivå.
  2. Kan ett fåtal missbedömda köp och avvecklingar riskera att din leverantör kommer på obestånd?
  3. Har din leverantör finansiell styrka att hantera större köp, exempelvis över 10 000 000 kr?
  4. Har din leverantör finansiell styrka att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, t.ex. att betala skatter och hantera oförutsedda krav?
  5. Kan säljare och avgående styrelse drabbas om inte avvecklingarna hos leverantören hanteras korrekt?

Efter mer än 20 år i branschen har vi arbetat upp Bolagsstiftarna AB (556218-7301) till ett tryggt och stabilt bolag.

Begär offert för snabbavveckling:

Maila balans- & resultatrapport till info@bolagsstiftarna.se eller faxa balans- och resultatrapport till 031-704 10 59.

Eller använd vårt formulär
1. Organisationsnummer
2. Balans- och resultatrapport
3. Kontaktperson

Vi återkommer med offert inom två timmar.
Det går självklart alltid att kontakta oss på
031-704 10 50.

Pris

Priset för en avveckling när bolagets värde uppgår till högst 300 000 kr är ca 10 000 kr. Om bolagets värde exempelvis är 200 000 kr betalar vi alltså ca 190 000 kr. För bolag med högre värde än 300 000 kr – enligt offert.

Inkom med aktuell balans- och resultatrapport för exakt offert!

Lär dig allt om hur vår snabbavveckling fungerar och dess fördelar.

Vi som jobbar med Snabbavveckling

Patrik Nilsson
VD

Tel 031-704 10 52
patrik.nilsson@bolagsstiftarna.se

Lennart Rosengren

Tel 031-704 28 66
lennart.rosengren@bolagsstiftarna.se

Christian Gunarson

Tel 031-704 28 68
christian.gunarson@bolagsstiftarna.se

Amanda Pålsson

Tel 031-704 28 60
amanda.palsson@bolagsstiftarna.se

Back to top