Vi förvärvar fortfarande bolag med bokslut 2016-04-30