Skip to Content

Vi förvärvar fortfarande bolag med bokslut 2016-04-30

Uncategorized

Ända fram till räkenskapsårets sista dag förvärvar vi vilande bolag för snabbavveckling.

Maila oss aktuell balans- och resultatrapport så översänder vi offert omgående!

Back to top