Skip to Content

Övriga tjänster

Delning

Delning (Fission) innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder helt eller delvis tas över av ett eller flera aktiebolag.

En delning kan ske på två sätt;

  • Det överlåtande aktiebolaget delas upp helt genom att samtliga tillgångar och skulder tas över av två eller flera andra övertagande aktiebolag. Detta resulterar i att det överlåtande aktiebolaget upplöses genom delningen utan likvidation.
  • Det överlåtande aktiebolaget delas upp delvis. Det vill säga genom att en del av dess tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra övertagande aktiebolag.

Handläggningstiden för en delning är ca 4-5 månader. Vi upprättar samtliga handlingar efter dina instruktioner och sköter all kontakt med Bolagsverket. Vi behöver en sammanställning av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder, samt hur fördelningen av tillgångarna och skulderna skall se ut i det nya eller de nya bolagen.

Har du frågor kring delning eller något annat område kontakta oss gärna via mail, telefon eller via vår chat som är öppen dygnet runt under årets alla dagar.

Back to top