Skip to Content

Övriga tjänster

Publika bolag

Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. Ett publikt bolag är ett bolag som har ett aktiekapital på minst 500.000 kronor.

Aktiebolagslagen ställer kravet att bolaget skall ha minst tre ledamöter varav en ordförande och en VD.

Vid beställning av våra lagerbolag går det självklart att ändra dessa till publika.

Önskar du beställa ett publikt bolag vänligen kontakta oss på 031-704 10 50 eller ange det i din bolagsbeställning.

Back to top