Skip to Content

Övriga tjänster

Europabolag

Europabolag är en europeisk bolagsform för bolag med gränsöverskridande verksamhet. Säte och huvudkontor ska finnas inom samma medlemsstat och man kan flytta bolaget från en medlemsstat till en annan. Europabolag följer lagstiftningen för publika bolag i den medlemsstat det är registrerat.

Vi var först ut i Sverige med att registrera denna bolagsform år 2004. Aktiekapitalet i ett europabolag är 1.000.000.

Önskar du beställa ett europabolag vänligen kontakta oss på 031-704 10 50 eller ange det på steg 8 i din bolagsbeställning.

Back to top