Skip to Content

Övriga tjänster

SVB-bolag

I Sverige kan man välja att registrera aktiebolag utan vinstsyfte. Dessa bolag kallas SVB-bolag (särskild vinstutdelningsbegränsning).

Vid beställning av våra lagerbolag går det självklart att ändra denna bolagsform.

Önskar du beställa ett SVB- bolag vänligen kontakta oss på 031-704 10 50 eller ange det i din bolagsbeställning.

Back to top