Skip to Content

Övriga tjänster

Varumärkesrätt

Vi på Bolagsstiftarna erbjuder varumärkesregistrering.

Ett varumärke kännetecknar ett företags specifika produkt eller tjänst och ger ett starkare skydd än företagsnamnet. Varumärkesregistreringen ger en ensamrätt så att ingen annan har rätt att använda sig av varumärket.

Det finns flera olika typer av varumärken såsom ordmärken, figurmärken/logotyper, utstyrselmärken, ljudmärken, rörelsemärken, multimediamärken, hologrammärke, positionsmärke, ornamentmärke och kollektiv-, garanti- och kontrollmärken.

Varumärken inom Sverige registreras hos Patent och Registreringsverket – PRV.

En varumärkesregistrering gäller i tio år räknat från ingivningsdagen för ansökan och kan därefter förlängas med ytterligare tio år i taget, hur länge som helst. Vi bistår också med handläggning av förnyande av varumärke.
EU-varumärken registreras genom EUIPO och ger skydd inom hela EU.

Internationella varumärken, där man själv väljer vilka land varumärket skall skyddas i, kan registreras när man redan har ett varumärke inom Sverige eller EU och registreras då genom WIPO.

Har du frågor kring varumärken eller något annat område kontakta oss gärna via mail, telefon eller via vår chat som är öppen dygnet runt under årets alla dagar.

Back to top