Skip to Content

Övriga tjänster

Uppdatering av aktiebok

Aktiebok är en handling varje bolag skall ha. Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och aktieägare.

Bolagets styrelse är enligt lag ansvarig för- och skyldig till att hålla aktieboken uppdaterad. Detta kan exempelvis vara aktuellt vid försäljning av aktier eller övriga bolagsändringar och skall då genast antecknas i aktieboken.

När du köper ett Startplattan- bolag av oss på Bolagsstiftarna iordningställer vi en bolagspärm som bland annat innehåller aktiebok och eventuellt upprättade aktiebrev.

Har du andra frågor gällande aktiebok, aktiebrev eller uppdatering av aktiebok kontakta oss gärna via mail, telefon eller vår chat som är öppen dygnet runt under årets alla dagar.

Back to top