Skip to Content

Övriga tjänster

Kommandit- och handelsbolag

Handelsbolag

Ett handelsbolag består av två eller flera bolagsmän. Dessa är solidariskt ansvariga.

Det är krav på att större handelsbolag vars bolagsmän endast består av fysiska personer ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Likaså är större handelsbolag skyldiga att lämna in sin årsredovisning.
Till skillnad från Aktiebolag, finns det i kommanditbolag och handelsbolag inget krav på startkapital. Kommanditbolag kan därför vara en bra början för dig som är i uppstartsfasen av ett företag. När verksamheten tagit fart brukar man normalt sett ombilda bolaget till ett Aktiebolag.

Önskar du beställa ett handelsbolag vänligen kontakta oss på 031-704 10 50 eller fyll i vår blankett.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av Handelsbolag med ett krav på två eller flera bolagsmän, fysiska eller juridiska personer. Det ska finnas minst en kommanditdelägare, det vill säga en bolagsman med ett begränsat ansvar. Det ska även finnas minst en komplementär, det vill säga en bolagsman med obegränsat ansvar. Komplementären är personligt ansvarig för företagets skulder och svarar för dessa med hela sin personliga förmögenhet.
Till skillnad från komplementären har kommanditdelägeren ett begränsat ansvar och riskerar därmed endast sin egen insats i bolaget.

Större kommaditbolag vars delägare enbart är fysiska personer måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor och är därmed skyldiga att lämna in sin årsredovisning.

Önskar du beställa ett kommanditbolag vänligen kontakta oss på 031-704 10 50 eller fyll i vår blankett.

Back to top