Skip to Content

Övriga tjänster

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening vars mål syftar till att bedriva ekonomisk verksamhet som medlemmarna både deltar och drar nytta av. Föreningen måste företrädas av en styrelse med minst tre ledamöter samt en revisor, vilka väljs av föreningens stämma.

En ekonomisk förening är bokföringsskyldiga och därmed skyldiga att upprätta årsredovisning.

Medlemmarna i en ekonomisk förening är skyldiga att betala en insats och i vissa fall en årlig medlemsavgift. Hur mycket medlemmarna ska betala måste tydligt framgå i stadgarna. Som medlem i en ekonomisk förening tar man en risk i och med att man kan förlora den egna insatsen. Däremot är man inte personligt ansvarig för föreningens skulder.

Önskar du beställa ett bolag i form av en ekonomisk förening vänligen kontakta oss på 031-704 10 50 eller fyll i vår blankett.

Back to top